Lidershipi

Albert Kona, është Pastori i Kishës së Reformuar Durrës. Ai u lind ne Tirane ne Maj te 1971, u rrit ne Durrës, ku mbaroi shkollën e mesme tek “Naim Frashri.” Pas disa viteve përfshirje ne aktivitetet e ndryshme te ungjillëzimit dhe adhurimit ne Kishën e Dishepujve ne Durrës, dhe përfshirjes për mbjelljen e Kishës se Dishepujve ne Lushnjë, si dhe pas disa viteve “në shkretëtire”; ai kreu studimet teologjike ne “Greenville Presbyterian Theological Seminary.” Ne 2007 ai u shugurua si Pastor për kishe-mbjellje nga Kisha Presbiteriane ne Amerike, dhe u kthye në Shqipëri për të vazhduar ne thirrjen qe ka nga Perëndia, predikimin e ungjillit të Krishti.