Buletini i Adhurimit – 16 Tetor 2022

Votum Psalmi 124:8 Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejt dhe tokën. Përshëndetja e Shenjtë Galatasve 1:3 Hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krisht. § Thirrja për Adhurim Isaia 42:5-10 Kështu thotë Perëndia, Zoti, që ka krijuar qiejt dhe i ka shpalosur, që ka …