Transmetimi i Shërbesës së Adhurimit

Shërbesat e adhurimit transmetohet në kohë reale (LIVE), në varësi te javës, në formatet audio ose ne video. Nëse do të jemi duke transmetuar direkt në platformën Youtube, dritarja e Youtube do te shfaqet aktive më poshtë.

Nëse dritarja e Youtubw nuk shihet aktive, atëhere do të jemi duke transmetuar vetëm në formatin audio nga platforma e Podbean. Në këtë rast përdorni adresën e mëposhtme për të na ndjekur në kohë reale.

https://www.podbean.com/lsw/Yeea2TxYugY?lsid=x6MOeC7gupo