PYETJA 11 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e gjashtë, të shtatë dhe të tetë? Së gjashti, të mos lëndojmë, urrejmë apo tregohemi armiqësorë me fqinjin tonë, por të jemi të duruar dhe paqësorë, duke treguar dashuri edhe ndaj armiqve tanë. Së shtati, të mos bëjmë imoralitet seksual dhe të jetojmë një jetë me pastërti dhe …

PYETJA 2 E KATEKIZMIT TE RI

Katekizmi Kush është Perëndia? Perëndia është krijuesi dhe mbështetësi i gjithçkaje dhe të gjithëve. Ai është i përjetshëm, i pafund dhe i pandryshueshëm në pushtet dhe përsosmëri, mirësi dhe lavdi, urtësi, drejtësi dhe të vërtetë. Asgjë nuk ndodh veçse përmes tij dhe vullnetit të tij. Vargu Biblik                   Nuk ka asnjë të barabartë me ty midis …