Dita e Zotit – 4 Dhjetor, 2022

Votum    Psalmi 124:8 Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejt dhe tokën. Përshëndetja e Shenjtë      Galatasve 1:3 Paçi hir e paqe nga Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krishti. § Thirrja për Adhurim       Luka 1:46-55 “Shpirti im e madhëron Zotin, dhe fryma im ngazëllon në Perëndinë, Shpëtimtarin tim…sepse i Pushtetshmi më …

Dita e Zotit – 20 Nentor, 2022

Shërbesa e Adhurimit Votum          Psalmi 124:8 Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejt dhe tokën. Përshëndetja e Shenjtë         Galatasve 1:3 Hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krisht. § Thirrja për Adhurim          Jeremia 33:2-3 Kështu thotë Zoti që bën këtë, Zoti që e formon për ta …

Dita e Zotit – 13 Nëntor, 2022

Shërbesa e Adhurimit Dita e Zotit – 13 Nëntor, 2022 Votum                                                                           Psalmi 124:8 Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejt dhe tokën. Përshëndetja e Shenjtë                                             Galatasve 1:3 Hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krisht. § Thirrja për Adhurim                                                               Isaia 55:1-4 O ju të gjithë …