Dita e Zotit – 4 Dhjetor, 2022

Votum    Psalmi 124:8 Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejt dhe tokën. Përshëndetja e Shenjtë      Galatasve 1:3 Paçi hir e paqe nga Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krishti. § Thirrja për Adhurim       Luka 1:46-55 “Shpirti im e madhëron Zotin, dhe fryma im ngazëllon në Perëndinë, Shpëtimtarin tim…sepse i Pushtetshmi më …

Dita e Zotit – 20 Nentor, 2022

Shërbesa e Adhurimit Votum          Psalmi 124:8 Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejt dhe tokën. Përshëndetja e Shenjtë         Galatasve 1:3 Hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krisht. § Thirrja për Adhurim          Jeremia 33:2-3 Kështu thotë Zoti që bën këtë, Zoti që e formon për ta …

Psalmi 62 – Shpirti im prehet veç tek Perëndia

Psalmi rimuar:Albert J. KonaMuzika:Jean Sibelius, 1899Metri:FINLANDIA 11.10.11.10.11.10 Shpirti im prehet veç tek Perëndia, vetëm prej tij do’t vij shpëtimi im. Vetëm Ai është kështjella ime, streha e lartë, un’ nuk do’t luaj kurrë. Pse o njerëz mendoni ta rrëzoni, Bekon me gojë, por n’zemër e mallkon. Shpirti im prehu veç tek Perëndia, Shpresa e vetme …

Dita e Zotit – 13 Nëntor, 2022

Shërbesa e Adhurimit Dita e Zotit – 13 Nëntor, 2022 Votum                                                                           Psalmi 124:8 Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejt dhe tokën. Përshëndetja e Shenjtë                                             Galatasve 1:3 Hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezu Krisht. § Thirrja për Adhurim                                                               Isaia 55:1-4 O ju të gjithë …

O Zot, shpresa jon’ keni qenë

KompozitorWilliam CroftTekstiIsaac WattsMetri8.6.8.6 (C.M.) O Zot, shpresa jon’ keni qenë,  do’t jeni përgjithmonë, streha që mbron nga stuhia dhe përjet’sia jonë. Nën hijen e Fronit qëndron, kombi yt i sigurt; Vetëm Krahu Juaj o Zot, mjafton për mbrojtjen tonë. Përpara se malet t’ishin, a toka t’merrte formë, nga përjet’sia ishit Zot, do’t jeni përgjithmonë. Një …

Merrma jetën se ta lë

Merrma jetën se ta lë, ta kushtoj Ty Zot atë. Merrmë çdo çast e çdo dit’, le t’vërshojn’ ato n’lavdi (x2). Merrmi duart m’i lëviz dhe me hirin m’i ujdis. Merrmi këmbët, mi dërgo t’ecin veç për Ty kudo (x2). Merrma zërin të këndoj, për tim Mbret të ligjëroj. Merrmi buzët mbushi plot me mesazhet …

Besorja e Kalkidonës

nga Gerard Wasick, 2018 Origjina dhe historia e saj Besorja e Kalkidonës u formësua në Këshillin IV Ekumenik, të mbajtur në Kalkidonë, në vitin 451 pas K. Kalkidona ishte një qendër e hershme e krishterimit në Azinë e Vogël (Turqia e sotme). Mbi të gjitha, dimë se ky këshill e njohu Besoren e Nikesë-Konstandinopojës. I …

Besorja Apostolike

nga Gerard Wasick, 2018 Origjina dhe historia e saj Mendimi se Besorja Apostolike u shkrua nga dymbëdhjetë apostujt (me supozimin që secili prej tyre të ketë shkruar një kapitull), nuk është veçse legjendë. Ky rrëfim i ka rrënjët në shekullin e dytë. Ai është përdorur gjithnjë e më shumë në shekullin e parë si shprehje …

Gjykimi i Hipokrizisë – Marku 11:12-14; 20-24

Mrekullia që kemi për studim sot është tepër e veçantë dhe e çuditshme. Çdo mrekulli tjetër të Zotit që kemi studiuar deri tani, ka qenë një mrekulli bekuese, një akt mirësie dhe mëshire. Por mrekullia e tharjes së fikut është një mrekulli për shkatërrim dhe dënim. Ka disa studiues që mendojnë se kjo ngjarje nuk …

A përkujdeset Jezusi për ne? – Marku 4:35-41

Njeriu modern, pavarësisht se sa shumë flet e debaton për motin, apo për ngrohjen globale, dhe se çfarë duhet të bëjë për ta ndryshuar atë, nuk është aspak në gjendje që ti ndryshojë apo ti influencojë elementet atmosferike. Njerëzimi nuk mund të ndalojë tërmetet, tufanet, e madje as përmbytjet që vijnë si pasojë e reshjeve …

Jezusi shëron e shpëton një grua – Luka 13:10–17

Zoti Jezus Krisht është Shpëtimtari i njerëzimit. Si i tillë Ai është jo vetëm shpëtimtari i burrave por edhe i grave. Si i tillë, Ai është atëherë Emancipuesi Hyjnor, emancipuesi i vërtetë. Mesazhin e mëparshëm e nisa me deklaratën: “Zoti Jezus Krisht ka bërë më shumë për ngritjen, statusin, vlerësimin, nderin dhe respektin e gruas, …

Rëndësia e Studimit të Historisë së Krishterimit

“Historia e komuniteti Kristian dhe e marrëdhënies së saj me botën përgjatë tërë kohërave” (A. M. Renwick). “Historia e Kishës është regjistrimi i interpretuar i origjinës, progresit dhe  impaktit të Krishtërimit mbi shoqërinë njerëzore, bazuar mbi të dhënat e mbledhura përmes metodave shkencore nga burimet arkeologjike e dokumentat historike të shkruara apo të gjalla. Ajo …

Ora e Përlëvdimit

[perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Dhe midis atyre që ishin ngjitur për të adhuruar gjatë festës ishin edhe disa grekë. 21 Ata, pra, iu afruan Filipit, që ishte nga Betsaida e Galilesë, dhe iu lutën duke thënë: «Zot, duam të shohim Jezusin». 22 Filipi erdhi e ia tha Andreas; dhe përsëri Andrea dhe …

01-PROFETI JONA: Ungjillëzimi, Jona dhe Ne

Nga seria "PROFETI JONA: KUPTIMI, KOMUNIKIMI DHE MISHËRIZIMI I UNGJILLIT"   Të dashur në Krishtin, sot fillojmë një seri të re studimesh, këtë radhë mbi librin e Profetit Jona. Synimi im është që përmes kësaj serie gjithsecili prej nesh të inkurajohet për të bërë ungjillëzim. Në Predikimin në Mal (Mateu 5-7) Krishti nga urdhëron që …

02-Luftoni për Besimin

Nga Seria "Besimi që Ju Është Transmetuar: Pesë Mësime nga Letra e Judës" Shumë të dashur, ndërsa isha ngulmues që t'ju shkruaja për shpëtimin e përbashkët, ndjeva nevojën t'ju shkruaj juve, dhe t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin, që u qe transmetuar shenjtorëve një herë e përgjithmonë. Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz, që …

Vlera dhe Roli i Femrës në Dhiatën e Vjetër

Zoti Jezus Krisht ka bërë më shumë për ngritjen, statusin, vlerësimin, nderin dhe respektin e gruas, se sa kushdo tjetër në historinë e njerëzimit. Kjo është një deklaratë që mund të habisë shumë njerëz, por që është historikisht absolutisht e vërtetë. Historia është e mbushur me shembuj se si burrat përdorën fuqinë fizike, politike apo …

Mrekullia në Kana të Galilesë – Gjoni 2:1-11

https://www.kishareformuardurres.org/wp-content/uploads/2019/03/01-Çfare-eshte-nje-mrekulli.pdf   Cili ishte konteksti i kësaj mrekullie?     A do të thotë kjo se Jezusi e pranon martesën si një institucion njerëzor?     Përse ishte atje edhe nëna e Jezusit?     Kush tjetër ishte atje?     Si mendoni, përse Maria iu drejtua Jezusit me fjalët «Nuk kanë më verë!»? (v. …